Wie zijn wij?

Ons site adres is: https://jzoconsultancy.nl.

De eigenaar: de eigenaar van de website te weten JZO Beheer B.V.

  • Gebruik(en): alle handelingen op deze site
  • U: Bezoeker van de website;
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud;
  • Website: de website http://www.jzoconsultancy.nl, inclusief daartoe behorende subdomeinen.

Disclaimer

  1. www.jzoconsultancy.nl is een website die wordt beheerd door de eigenaar. Door de website te bezoeken en te gebruiken stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden.
  2. De content is door de eigenaar met zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de content.
  3. Er kunnen geen rechten aan de content op onze website worden ontleend. Elk gebruik komt voor eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van de content.
  4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. De eigenaar staat ook niet in voor de beschikbaarheid daarvan.
  5. Het intellectueel eigendomsrecht op deze website ligt bij de eigenaar. De content op deze website mag alleen voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Toestemming tot het gebruik van de content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.
  6. De eigenaar kan de inhoud van de website op elk moment aanpassen, zonder daarover enige mededeling te doen.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.